0848-777 352

Verboden sollicitatievragen

Bent u al bekend met het feit dat werkgevers niet zomaar alles mogen vragen tijdens een sollicitatiegesprek? In dit artikel behandelen wij de 'verboden sollicitatievragen'. Wat zijn dat? Hoe ga je ermee om? En wat kunt u er tegen doen?

Sollicitatiecode

Sollicitatievragen dienen volgens de Sollicitatiecode van professionele aard te zijn en te dienen voor de beoordeling of u geschikt bent voor de vacante functie. De vragen moeten gericht zijn op de functie en alleen dat doel dienen. Het is dus niet zo dat een werkgever zo maar het hemd van uw lijf mag vragen.
Verboden sollicitatievragen zijn vragen die gericht zijn op:

  • Etnische afkomst
  • Gezondheid
  • Zwangerschap
  • Politieke voorkeur
  • Religie
  • Seksuele geaardheid
  • Burgerlijke staat
  • Lidmaatschap van vakbond of branchevereniging

Alle vragen die gericht zijn om informatie over u in te winnen op deze persoonlijke terreinen zijn verboden. Een werkgever mag bijvoorbeeld tijdens het werven van een vrouwelijke kandidaat geen rekening houden met het feit of zij in de toekomst van plan is zwanger te worden. Dit is ook meteen één van de lastige aspecten van het sollicitatiegesprek. Wanneer u als jonge vrouw solliciteert zal een recruiter of werkgever uit kostenoogpunt graag antwoord krijgen op deze vraag. Voor een kleine werkgever kan het namelijk een aardige kostenpost opleveren. Ook vragen over gezondheid worden graag gesteld door en recruiter of werkgever. Deze vragen, meestal in de trant van: "Bent u de afgelopen drie jaar nog langer dan drie weken ziek geweest bij uw werkgever?", zijn vragen die gemakkelijk gesteld worden. Van uit het oogpunt van de werkgever is dit belangrijke informatie. Werknemers die vaak ziek zijn, of chronisch ziek zijn kunnen voor hoge kosten zorgen omdat een werkgever een loondoorbetalingsplicht heeft van twee jaar bij ziekte.  Het kabinet wil dit nu voor kleine werkgevers vanwege deze zware last terugbrengen na twaalf maanden.

Alleen het feit dat er verboden sollicitatievragen zijn wil dus niet zeggen dat iedere recruiter of werkgever deze niet stelt. De belangen zijn groot zoals u hierboven heeft kunnen lezen. Maar wat doet u als tijdens uw sollicitatiegesprek een verboden sollicitatievraag wordt gesteld?

Tips

Het belangrijkste is dat u rustig en correct antwoord. Blijf altijd vriendelijk en stel bijvoorbeeld een tegenvraag of gebruik humor in uw antwoord. Dit antwoord kan ook zijn dat u daarover liever geen uitspraken doet, maar dit hoeft niet. Het is toegestaan om als sollicitant te antwoorden op de vraag. U kunt ook aangeven dat het volgens de Sollicitatiecode verboden is dergelijke vragen te stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Dit antwoord geeft u natuurlijk alleen als u echt geen antwoord wilt geven op de vraag en u aangetast voelt in uw eer. De kans dat u de baan aangeboden krijgt neemt in de praktijk af. Maar het is zeker niet zo dat je geen kans meer maakt om aangenomen te worden. Sommige werkgevers zullen uw antwoord respecteren.

Ga naar Vacaturetips