0848-777 352

Colofon en disclaimer

Gebruiksvoorwaarden Vacaturelinq.nl Bureau Top via internet

De website pagina https://www.Vacaturelinq.nl is het officiële orgaan van Vacaturelinq.nl.  Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website.

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is vacaturelinq.nl | Bureau Top via internet niet aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie op deze site.

Auteursrecht
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content, delen daarvan, foto’s of afbeeldingen maken inbreuk op intellectuele rechten van Vacaturelinq. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van vacaturelinq.nl "vacaturelinq.nl", vacaturebanken overzicht logo's (en alle mogelijke combinaties van deze logo's), product namen, briefhoofden, voetnoten, iconen zijn merknamen/handelsmerken en/of geregistreerde merknamen/handelsmerken van vacaturelinq.nl. Alle andere genoemde product namen en/of merken behoren toe aan desbetreffende eigenaren.

Links naar derden : De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op vacaturelinq.nl leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door vacaturebanken overzicht. Voor de inhoud van deze informatie is vacaturelinq.nl niet aansprakelijk. 

Privacy
Zie ook wel onze privacy pagina.

Redactie
Deze website wordt door het webcare team & de marketing-communicatie medewerkers van Vacaturelinq onderhouden.

Vragen?
Vragen of opmerkingen over deze website? Neem dan contact met ons op via de contactpagina of via info@Vacaturelinq.nl

Wij helpen uiteraard graag verder!

© 2020, vacaturelinq.nl, alle rechten voorbehouden. 

Nationale vacatures Internationale vacaturesites Regionale vacaturesites Vacatures Drenthe Vacatures Flevoland Vacatures Groningen Vacatures Limburg Vacatures Friesland Vacatures Overijssel Vacatures Gelderland Vacatures Utrecht Vacatures Zuid-Holland Vacatures Zeeland Vacatures Noord-Brabant Vacatures Noord-Holland